BUPL 1 8


advertisement

BUPL 1 / 8

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 2 / 8 Fleksjob Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvad er fl eksjob 3 2. Betingelser for tilkendelse af fl eksjob 3 Pub on Thu, 19 Oct 2017 03:11:00 GMT
Source: http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-9FBDZ4/$file/Fleksjob.pdf
View/Download

PRIVATE INSTITUTIONER OVERENSKOMST MELLEM BUPL OG DANSKE ...

8 † Individuel planlægning, evaluering og udvikling. † Mødevirksomhed i insitututionen, herunder forbere-delse af denne † Fælles planlægning, evaluering og ... Pub on Sun, 08 Oct 2017 14:44:00 GMT
Source: http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-8QGH3W/$file/OK_LDD%20BUPL.pdf
View/Download

O.15 - 61.01 OVERENSKOMST FOR PæDAGOGMEDHJæLPERE OG ...

61.01 O.15 7/2016 Side 4 Kapitel 1. Områdeafgrænsning § 1. Hvem er omfattet Stk. 1 Overenskomsten omfatter: 1. pædagogmedhjælpere, der er fyldt 17 år, og Pub on Sun, 15 Oct 2017 05:18:00 GMT
Source: https://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_32569/ImageVaultHandler.aspx
View/Download

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR - KL.DK

7 Del I - Indledning 1.1. Rammeaftalen om socialt kapitel Rammeaftalen fastlægger indledningsvist generelle bestemmelser om drøftelse og fastlæg- Pub on Wed, 18 Oct 2017 19:26:00 GMT
Source: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_82202/cf_202/Vejledning_ans-ttelser_p-_s-rlige_vilk-r.PDF
View/Download

RELEASENOTE TIL DFDG PR. 18. SEPTEMBER 2017

Spørgsmål til Det fælles Datagrundlag - DFDG kan rettes til Landssupporten på dfdg@star.dk eller på telefon 70 25 89 25 Side 3/8 1. Kontaktforløb Pub on Fri, 20 Oct 2017 14:09:00 GMT
Source: http://dfdg.dk/~/media/DFDG/Releasenoter/2017/2017_09_18_Releasenote_DFDG_September_2017%20pdf.ashx
View/Download

BACHELORPROJEKT JUNI 2015 DEMOKRATISK FORÆLDRE- SAMARBEJDE

vejleder: bachelorprojekt forÅr 2015 sarah elkjÆr annette daugaard bentzen kps11171 gruppenr 17 1 indhold forord ... Pub on Thu, 19 Oct 2017 09:24:00 GMT
Source: https://www.ucviden.dk/student-portal/files/31833142/BA_projekt_pdf.pdf
View/Download


Seepdf.net Recent Searches | Privacy Policy | Pages: 91045